Cookie-ak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak eta erabiltzailearen esperientzia hobetze aldera. Nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula ondorioztatuko dugu.

Gehiago jakin nahi dut

Onartu egiten dut

GAURKOTASUNA

Nafarroako Itunari buruzko doktrina

Revista Jurídica de Navarra argitalpenak itunaren araubideari buruzko artikulu batzuk argitaratu ditu bere azken aleetan. Horrela, hala Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea den Juan Cruz Alli Arangurenek, 53-54 zenbakian, nola 1985. urtetik Nafarroako Unibertsitateko Finantza eta Zerga Zuzenbideko katedraduna den Eugenio Simón Acostak 55-56 zenbakian, Konstituzio Auzitegiaren azaroaren 14ko 208/2012 epaiaren kritika egiten dute. Bien aburuz epaiak Nafarroaren konstituzionalitate-blokearen bidezkotu gabeko aldarazpena ekarri du zerga ez itunduen edo sorkuntza berriko zergen arloan bere zerga-ahalmena LOFCAren agindupean jartzen duelako.

Beste alde batetik, Aldizkariaren 57 zenbakian sinatuta dauden bi idazlan argitaratu dira. Lehenengoa Eugenio Simón Acosta berarena, Foru Komunitatearen eta Estatuaren artean BEZa doitzeari buruzkoa, hots, Nafarroan Volkswagen taldeak erabili duen operatibak sortarazi duen eztabaidaren ildotik eta, bigarrena, Nafarroako Gobernuko Politika Ekonomiko eta Enpresarialeko zuzendaria den María Jesús Valdemoros Erro andrearena, itunaren sistemaren solidaritatea eta ekitateari buruzko eztabaida aztertzen duena.

Joan Zientzia Doktrinara

 

Auzitegi Gorenaren elektrizitatearen banaketa eta merkaturatzeari buruzko epaien iruzkina

Forum Fiscal aldizkariko 204 zenbakian (2014ko abendua) Iñaki Alonso Arcek Auzitegi Gorenaren epai batzuk komentatzen ditu, hain zuzen ere merkatu elektrikoaren liberalizazio iragankorraren alditik 2009ko uztailaren 1era arte elektrizitatearen merkaturatze eta banatze eragiketetan aplikagarriak ziren konexio-guneei buruz Arbitraje-Batzordearen ebazpenetan aplikatu ziren irizpideen aurka Bizkaiko Foru Aldundiak planteatu zituen errekurtsoei lotuta daudenak. Errekurtsoak ezetsi arren, autoreak elementu positiboak aurkitzen ditu eman diren epai horietan, Auzitegi Gorenak baieztatu egiten duelako, alde batetik, elektrizitatea banatzeko eragiketetan aplikagarria den konexio-gunea Ekonomi Itunean banatzailearen zerga egoitzari egozten zaion garraio zerbitzuei buruzkoa dela; beste alde batetik, Auzitegi Gorenak berretsi egin du elektrizitate emateetan aplikatzen den konexio-gunea zein den erabakitzeari dagokionez Bizkaiko Foru Aldundiak defendatzen duen irizpidea, uste duelako tarifa integraleko energia elektrikoko hornikuntzen emaitzako sarrerak transformazioaren azken prozesua egiten den lurraldearen arabera kokatu behar direla, hau da, hornikuntza puntua kokatuta dagoen tokian, hor bihurtzen delako energia bezeroak nahi duen tentsiora.

Artikulua

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak baieztatu egin du zergei buruzko Lege Orokorraren oinarrizko izaerari eta “blindajeari” buruzko Lege Organikoaren aplikazio esparruari buruzko bete doktrina

2014. urtearen azken hilean eta 2015. urtearen hasierako hilean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak frogaketa mugatua ez diren bestelako kudeaketa prozeduren markoko jarduera ekonomikoen etekina zehazteko erregulartasunari buruzko hogei epai baino gehiago jaulki zituen. Zergei buruzko Lege Orokorrak ezarri duenarekin bat, mota horretako jarduketa prozedurak horren barrurako erreserbatzen dituena, Salak azken hori aplikagarria dela ulertu arren, hori gorabehera ez du manu horien oinarrizko izaerarik antzematen eta, prozeduren garapenean baliaezintasuna eragiten duten forma-akatsen garrantziari buruzko doktrina jurisprudentziala gogorarazi ondoren, ondorio moduan ezarri du frogaketa mugatuko prozeduraren omisioak ez duela ekintzaren erabateko deuseztasuna eragiten eta ezetsi egiten ditu planteatutako errekurtsoak, uste duelako ez dela deuseztagarritasun hutseko kasuen deuseztasuna adierazteko beharrezkoa den babesgabezia inguruabarra gertatzen.

Abenduaren 1eko eta abenduaren 30eko epaietan Salak baieztatu egin zuen ganbera baliabide iraunkorra erregulatzeko foru ahalmen arauemailea; dena dela, bigarrenean zati baten deuseztu zuen egindako likidazioa, hain zuzen ere ogasun arabarrak lurralde eskumenik-ezaren akatsa egin zuelako, ogasun horrek likidazio hori jarduketetan zehar zergadun gipuzkoar batengandik eskuratutako informazioetan oinarritu zuelako Lurralde horretako ogasunaren manuzko laguntza eskatu gabe. Ildo beretik, 2015eko otsailaren 3ko epaiak deuseztu egin zuen Bizkaiko ogasunak zerga egoitza Madrilen duen enpresa bati formulatu zion informazio errekerimendua.

Jurisprudentziara joan

Kontzertu Ekonomikoaren mintegia

Apirilaren 24an, ostiralean, Finantza eta zerga arloko harremanak Ekonomi Itunaren sisteman: Foru Lurraldeak, Euskal Autonomia Erkidegoa, Espainiako Erresuma, Europar Batasuna deritzon mintegia izango da Bizkaia Aretoan (Abandoibarra etorbidea, 3. zk., Bilbo). Mintegi hori Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegiak antolatu du, Euskal Herriko Unibertsitatearen Zuzenbide Publikoaren Sailaren Finantza eta Zerga Zuzenbidearen Arloarekin lankide jardunik.

Egitaraua

Hitzarmena Nevada-Renoko Unibertsitatearekin

reno cbs txiki

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Nevada-Renoko Unibertsitateak hitzarmena sinatu dute bi urterako (luzatu egin daiteke), Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Itunari eta antzeko zerga sistema federalei buruzko ikerketa nazioartean sustatu eta hedatzeko, Euskal Ikerguneak (CBS-Center for Basque Studies) antolatutako jardueren bitartez. Hitzarmen horren ildotik, urtero Aldundiko karrerako funtzionario batek 3 hilabete egingo ditu CBSn, eta egonaldi horretan egindako jardueren gaineko txosten zehatza aurkeztu beharko die bai Bizkaiko Foru Aldundiari bai CBSri berari. CBSk egun bateko mintegia antolatuko du, eta gonbidatutako profesionalak ikerketa lanak egingo ditu, txostena aurkeztuko du mintegi horretan, eta ingelesezko artikulu bat edo liburu baten kapitulu bat idatziko du, argitara eman dadin. Gainera, bisitariak eskolak emango ditu, gonbidatu gisa, Nevada-Renoko Unibertsitateko ekonomia sailak zergei eta zerga kulturari buruz eskainiko dituen ikastaroetan. Hautaketa prozesuaren ondoren, Gemma Martínez Bárbara Ogasun eta Finantza Saileko Zerga Politikako Zerbitzuko burua joan da CBSra.

CBSko liburutegia

CBSko Bloga

Autonomia eta independentzia Europan

Deustche Bank-en Ikerketa Sailak lan interesgarria argitaratu zuen otsailean. Bertan Europar Batasuneko estatuetan dauden eskualdeen eta independentziaren aldeko mugimenduen aspektu ekonomikoen inguruko hausnarketa egiten da. Zehazki, gertakari horien azterketa egiten du ondorengo herrialdeen kasuan: Espainia (Euskadi, Nafarroa eta Katalunia), Erresuma Batua (Eskozia), Belgika (Flandes) eta Italia (Adige Garaia eta Veneto).

Dokumentua 

Ekonomia Itunaren analisia Revista Vasca de Administración Pública aldizkarian

Revista Vasca de Administración Pública aldizkariaren azken zenbakian Ekonomi Itunaren araubideari lotuta dauden alderdi batzuei buruzko lanak argitaratu dira.

Susana Serrano Gaztelurrutiak opor fiskalak deritzenak leheneratzeko prozesuan konfiantzaren abiaburuaren aplikazioa aztertu du ikuspegi europarretik; ordea, Sofía Arana Landínek zergen arloan Batasunaren zuzentarauak eta gidalerroak egokitzeko Lurralde Historikoek izaten dituzten arazo praktikoetan eta xedapen horiek hartzeko goranzko prozesuan duten partaidetza mugatuan sakontzen du.

Toki finantza-babesari dagokionez, Martín María Razquin Lizarragak toki erreformak Euskal Autonomia Erkidegoan dituen eraginak eta Tokiko Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasun Legearen ondorio diren mugak aztertu ditu eta ondorio moduan esaten du presazkoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan Udal Legea onestea. Ander Ibarloza Arrizabalagaren eta beste batzuen azterlanaren ardatza Gipuzkoako udalen finantza egoera eta Lurralde Historiko horretako Foru Aldundiko organoek burutzen duten babes-ahalmenaren betearazpena da.

Beste alde batetik, José Luis Burlada Echevestek administrazioko prozedura erkidea Estatuaren berariazko eskumen bezala aintzatestearekin lotuta eman diren epaien ondorio batzuk aztertu ditu Konstituzioaren 149.1.18. artikuluaren arabera, eta zergen arloko foru arautegian duten eragina lantzen du. Irune Suberbiola Garbizuk, azkenik, bere lana Jokoen arloko jardueren gaineko Zergaren itunean eta hori ordainarazteko hizpatu diren puntuetan finkatzen du.

Joan Zientzia Doktrinara

Estatuak bereiztu egiten ditu foru zergadunak

Estatuko administrazio orokorrak, azaroaren 27ko 28/2014 Legearen bitartez burutu den BEZaren Legearen 167. artikuluaren
aldarazpenaren arauzko garapenaren bidez eta Zerga Berezietan eta Balio Erantsiaren gaineko Zergan inportazioko kargak erregulatzeko duen berariazko eskumena erabiliz, ukatu egiten die zergak berariaz foru ogasunetan ordaintzen dituzten zergadunei gainerako zergadunentzat gaitu duena: inportazioetan BEZaren likidazio araubide bati atxikitzeko aukera, erreformara arte indarrean zegoen egoerarekin alderatuta, eragiketa horien kuotak kasuan kasuko autolikidazioetan sartzeko bidea ematen duena merkatugaiak ematen diren unean bertan aduanetan zuzenean ingresatu beharrean. Horrela adierazten du Iñaki Alonsok Forum Fiscal aldizkariaren azken zenbakian (205), eta Estatuak hartu duen erabaki hori "foru zergadunen aurkako bereizkeria bidezkotuezina" moduan kalifikatzen du.

Joan Zientzia Doktrinara

Jarraitu egiten dute Zergen Foru Arau Orokorrei buruzko epaiek

Auzitegi Gorenak baieztatu egin ditu Zergen Lege Orokorraren xedapenen administrazioko prozedura erkidearen izaerari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak lehen auzialdian 2014ko urriaren 2an eta 23an eman zituen epaiak. Lehen epaian ezetsi egiten du Gipuzkoako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak prozedura hori hausten duenik eta, horregatik, Itunaren harmonizazio arauak hausten dituenik, Foru Arau horrek ZLOn ezarri dena baino interesdunen aldekoagoa zen araubidea ezarri zuen erantzukizun-aitorpenerako prozeduraren iraupenaren epeari dagokionez. Bigarren epaian, ordea, uste du Itunaren 3. artikuluko harmonizazio araua hausten dela, bere iritziz Gipuzkoako PFEZ arauaren ezarpenak aldarazi egiten duelako ZLOk ematen duen zenbatespen objektiboaren kontzeptua.

Joan Jurisprudentziara

Estatuaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren arteko Ekonomia Hitzarmenari buruzko II. Mintegia

Nafarroako Parlamentuak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Nafarroako Unibertsitateak Estatuaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren arteko Ekonomia Hitzarmenari buruzko II. Mintegia antolatu dute pasa den ekitaldian egindako mintegiari jarraipena emateko sinatutako hitzarmenaren esparruan, Nafarroaren finantza- eta zerga-sistema propioa aztertu eta hedatzeko eta antzeko izaera politikoa duten lurralde mailako erakunde publikoen finantza-sistemekin alderatzeko. Mintegia Nafarroako Parlamentuko Balio Anitzeko Gelan egingo da. Datorren asteartean (hilak 17) hasiko da eta martxoaren 3an eta 17an jarraituko du.

Programa