Cookie-ak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak eta erabiltzailearen esperientzia hobetze aldera. Nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula ondorioztatuko dugu.

Gehiago jakin nahi dut

Onartu egiten dut

GAURKOTASUNA

2/2013 Foru Dekretu Arauemailea indargabetu egin da

2/2013 Foru Dekretu Arauemailea indargabetu egin da

Bizkaiko Foru Aldundiak onetsi duen foru dekretu arauemaile batek indarrik gabe utzi du Estatuan onartutako sei zerga berriak Lurralde Historikoan aplikatu behar zirela ezarri zuen dekretua.

Horrekin batera, joan den maiatzaren 30ean egindako Ministroen Kontseiluak, Ekonomia Ituneko Batzorde Mistoaren urtarrilaren 16ko bileran agindu zuen bezala, Estatuko Abokatutzari jarraibideak eman dizkio Bizkaiko xedapenaren aurka jarritako konstituziokontrakotasun-errekurtsoan atzera egin dezan.

Foru dekretu arauemailearen testua

Opor fiskalak direla eta 30 milioi euroko isuna

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia eman du legez kanpokotzat jotako laguntza fiskalen itzulketari dagokion ez-betetzeagatik bideratu den prozeduran, eta 30 milioi euroko isuna ezarri dio Espainiako Erresumari, esanez Espainiako Erresumak ez zituela bete Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 260. artikuluko 1. idatz-zatiaren arabera dagozkion betebeharrak, ez baitzituen hartu, Europako Batzordeak 2008ko ekainaren 26an emandako irizpen arrazoituan ezarri zen epea amaitu zen egunerako, jatorrizko epaia betearazteko behar ziren neurri guztiak.

Epaiaren testua

Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordearen Araudiaren aldaketa

Maiatzaren 9ko 335/2014 Errege Dekretuaren bidez aldatu egin da Ekonomia Ituneko Arbitraje Batzordearen Araudia (abenduaren 28ko 1760/2007 Errege Dekretua), Ekonomia Ituneko Batzorde Mistoaren urtarrilaren 16ko bileran lortutako akordioetara egokitzeko; akordio horiek Itunaren aldaketa ere ekarri dute, apirilaren 21eko 7/2014 Legea dela medio.

Errege dekretuaren testua

Nazioarteko Kongresua

Nevadako Unibertsitateko (Reno) Center for Basque Studies zentroak, 13. Nazioarteko Kongresua antolatu du, martxoaren 26, 27 eta 28an: Fiscal System & the Crisis. A Comparative View of the Resilence of Public Finances and Self-Government in the Basque Country, Catalonia and Nevada. Xabier Irujo (CBSko zuzendarikidea) eta Joseba Agirreazkuenaga (William A. Douglass Distinguished Visiting Scholar 2013-2014) doktoreek antolatu dute.

Programa

Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren erabakiak

Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoa hilaren 16an bildu zen guztira 13 erabaki sinatzeko; horien artean, besteak beste, aipatzeko modukoa da Kontzertu Ekonomikoaren aldarazpena, Kontzertu horretan azkeneko urteetan Estatuan agertu diren zerga-figura berrien kontzertazioa sartze aldera, eta bai kontzertazio berrien finantza-ondoreak 2013ko urtarrilaren 1era ekartzeko behar diren zerga-figurak jasotze aldera ere. Aurrekontu-egonkortasunaren arloko beste erabaki batzuk berretsi eta alor horretako informazio-elkartrukearen edukia ebatzi ez ezik, zenbait aldarazpen tekniko ere sartu dira kontzertatu den testuan eta Arbitraje Batzordearen Araudian. Horrezaz gainera, Batzorde honen kideak ere izendatu dira, halako moldez non Madrilgo Unibertsitate Konplutentsearen Finantza eta Zerga arloko Zuzenbide Katedraduna den Gabriel Casado Ollero jauna izendatu baita Batzorde horren buru; bestalde, Isaac Merino Jara jaunak eta Francisco Javier Muguruza Arrese jaunak mahaikide izaten jarraitu dute.

Komunikabideetan zabaldu denez, ondoko gai hauek hurrengo negoziazioetarako mahai gainean utzi dira: kupoen likidazioarekin loturik azken urteotan pilatzen ari diren kopuru-aldeak ebaztea eta kupoari buruzko lege berria egitea; izan ere, egun indarrean dagoen legea, hasiera batean 2007-2011 bosturtekorako aurreikusirik zegoena, luzatuta dago 2012. urteari dagokion ekitalditik hona.

Eusko Jaurlaritzaren prentsa-oharra

Kontzertu Ekonomikoaren aldarazpenaren testua

Hartu diren erabakien eskema

Foru Aldundien eta Nafarroako Ogasunaren arteko gatazkak

Auzitegi Gorenak urriaren 17ko eta azaroaren 15eko epaietan berretsi du Ekonomi Ituneko Arbitraje Batzordeak eskumena duela Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historikoen eta Foru Komunitatearen artean sortzen diren eskumenei buruzko gatazkak ebazteko.

Joan Jurisprudentziara

Arbitraje Batzordearen ebazpen berriak eta Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordearen kontsultak

Azken hiletan Ekonomi Ituneko Arbitraje Batzordeak hainbat ebazpen eman ditu, webgunera gehitu direnak. Horien artean nabarmenak dira 2013ko 10 eta 11 zenbakietakoak, horietan Batzordeak enpresak eta Bizkaiko Foru Aldundiak defendatu duten irizpidearen aurkakoaren alde egiten duela, ez baitu onartzen, energia elektrikoko entregen konexio puntua zehazteko eta eragiketak lokalizatzeko ondorioetarako, tarifa osoaren araberako fakturazioa banatzea banaketa-jarduerari dagokion zati batean eta energia-salmentari dagokion beste batean.

Zerga arloko kontsulten eremuan, Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordeak hiru erantzun eman ditu. Horietan zenbait betebehar formali aplikatu beharreko konexio-puntuak, salgaien itsasoko garraioaren jardueraren konexio-puntua eta, bizilekua lurralde komunera lekualdatzekotan, ohiko etxebizitza eskuratzeagatiko kenketaren aplikazioa mugatu ditu.

Joan Administrazio Doktrinara

Legez kontrako laguntza bateraezintzat jotako opor fiskalak berreskuratzeko prozedura

Auzitegi Gorenak, urriaren 14ko epaian, merkatu komunarekin bateraezintzat jo diren opor fiskalak berreskuratzea eskatzeko bideratutako administrazio egintzen baliogabetasuna adierazi du, administrazio jarduleak, hau da, Arabako Foru Aldundiak, bidezko likidazioak erabat egin baititu, aurreko entzunaldi-izapidea alde batera utzita, nahiz eta hori eskatu behar den, Europako Erkidegoko zuzenbideko printzipio orokorren arabera.

Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Bizkaiko Foru Aldundiak merkatu komunarekin bateraezintzat jo diren opor fiskalak modu osagarrian berreskuratzeko bideratu duen jarduketaren erregulartasunari buruzko epaia eman du, bere jarduketa Justizia Auzitegiaren aurrean garatutako prozesuan euskal agintariek berreskuratu beharra ez betetzeari buruz Batzordeak adierazi dituen eskakizunetara egokitzeko eta, horrela, milioi askoko zehapenak saihesteko asmoz.

Joan Jurisprudentziara 

Leizaola Saria 2013

Erakundeko zuzendariaren 2013ko urriaren 28ko Ebazpenaren bidez euskal autonomiari lotuta dauden lanetarako «Jesús María Leizaola 2013» Saria banatzen duen epaimahaiak argitaratu berri du irabazleak ex aequo izan direla Bizkaiko Foru Aldundiko Zerga Politikako Zerbitzuko burua eta web honen laguntzaile aparta eta sutsua den Gemma Martínez Bárbara andrea, bere«Zerga harmonizazioa eta foru zerga-ahala Euskal Autonomia Erkidegoan» lanagatik eta, halaber, Bizkaiko Foru Aldundiko langilea den Saioa Artiach Camacho andrea, kasu honetan«Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako XVI. mendetik XIX. mendera arteko zuzenbide zibilean landa errentamendu kontratuaren funtsezko alderdiak eta prozesalak» lanagatik.

Sozietateen gaineko Zerga Euskadin: estatuaren laguntzak eta blindajea

LA LEY argitaletxearen Abokatuentzako Zerga Urtekariak, 2013ko argitalpenean, Deloitteko bazkide den Pablo Sanz Gutierrez jaunaren lan bat dakar. Lan horretan, estatuaren laguntzaren kontzeptuari buruz jurisprudentzia aldetik egondako azken eboluzioa eta kontzeptua euskal zerga-arauei aplikatzeko modua aztertzen da, baita arau horiek errekurritzeko iter prozesala ere, EAEko Justiziako Auzitegi Nagusiaren 2012ko ekainaren 29an ageri dena.

Artikulua