2017ko Bigarren seihilekoaren Newsletterra

 
NABARMEN ALBISTEAK
Javier Muguruza
 
JAVIER MUGURUZA
ITUNA, EGUN HAUETAN ARE GEHIAGO, IDENTITATEAREKIN LOTUTAKO ETA HERRITARREN ARTEAN ADOSTASUN HANDIAGOA LORTU AHAL DUEN ERAKUNDEA DA
 
Javier Muguruza Arrese Arbitraje Ekonomi Ituneko Arbitraje Batzordearen elkarrizketa
 
 
EKONOMI ITUNAREN BATZORDE MISTOAK EKONOMI ITUNAREN LEGEAREN ALDAKETAK ONETSI DITU
 
EKONOMI ITUNAREN BATZORDE MISTOAK EKONOMI ITUNAREN
ALDAKETAK ONETSI DITU
 
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoa uztailaren 19an bildu zen Ogasun eta Funtzio Publikoaren Ministerioan, eta Ekonomi Itunaren zenbait aldaketa onetsi zituen. Ondorioz, eguneratu egin da Estatuko zergen arloan sartutako aldaketen testu hitzartua, eta gainera, errazteko neurriak eta EAEko eta Estatuko zergen administrazioen arteko lankidetzarako eta koordinaziorako neurriak sartu ditu.
 
 
2017-2021 bosturterako kupoaren metodologia onetsi da
 
2017-2021 BOSTURTERAKO KUPOAREN METODOLOGIA ONETSI DA
 
Ekonomi Itunaren Batzorde Mistoak, uztailaren 19an, 11 erabaki hartu zituen, eta horien artean nabarmentzekoa da, Ekonomi Itunaren testuaren aldaketaz gain, EAEko kupoa zehazteko metodologia berriaren onespena, 2017-2021eko bosturterako.
 
 
AZKENEKO SEIHILEKO BESTE BERRI INTERESGARRIAK
 
EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO LEGEAREN
INGURUKO ALE MONOGRAFIKOA
2017/07/02
 
Herri Ardularitzako Euskal Aldizkariaren 107-II alean bere-beregi eta sakon jorratu da duela gutxi onetsitako apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. Izan ere, Euskadiko erakundeetako arkitektura juridikoa gailendu duen lege baten alderdi ezberdinak aztertu dituzten 17 azterlan jaso dira bertan.
 
 
EKONOMIA ITUNAREN BATZORDE MISTOAK ALDE BATERA UTZI DITU DESADOSTASUNAK ETA JOKALEKU BERRIA ADOSTU DU 2017-2021 BOSTURTEKORAKO
2017/05/23
 
Atzo, maiatzaren 17an, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa bildu zen Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Estatuaren ordezkaritzek erdietsi zituzten akordioak sinatzeko. Akordio horiek Ogasun eta Funtzio Publikoko ministroa den Cristóbal Montorok eta Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia sailburua den Pedro Azpiazuk sinatu zituzten.
 
 
AZKENEKO SEIHILEKO ZERTAZ HITZEGIN DUTE KOMUNIKABIDEAK
 
KONGRESUAK ONARTU DITU KONTZERTU EKONOMIKOAREN
ETA KUPOAREN LEGEAK
 
 
 
KUPOA ETA KONTZERTUA 2018A BAINO LEHEN
EGONGO DIRA PREST, MONTOROREN USTEZ
 
 
KLIPPING PRENTSA BEREZIA
 
 
BIBLIOGRAFIA
 
BIBLIOGRAFIA INTERRESGARRIENA AURKITU EZAZU
 
 
Bibliografia Bibliografia