colabora

KOLABORA EZAZU AD CONCORDIAM ELKARTEAREKIN

EGIN EZAZU ZURE DOHAINTZA

Zu bezalako pertsonen laguntzari esker Ekonomia Itunaren emaitzako espezialitate arauemailearekin
eta erakundeen berezitasunarekin lotuta dauden arloen azterketa hedatzeko eta zabaltzeko bidean aurrera
jarraitzeko aukera dugu.

Gogorarazten dizugu zure dohaintzek lehentasuneko jarduerei dagokien zerga kenkaria izango dutela
hala PFEZn nola Sozietateen gaineko Zergan.

Kolabora ezazu Ad Concordiam-ekin!

Kutxabank
Cta/Cte nº 2095-0000-70-9102858843
IBAN: ES98 2095 0000 7091 0285 8843