Cookie-ak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak eta erabiltzailearen esperientzia hobetze aldera. Nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula ondorioztatuko dugu.

Gehiago jakin nahi dut

Onartu egiten dut

Argitalpenak

“Ad Concordiam” bilduma

Los Territorios Históricos Vascos y su producción normativa foral

Los Territorios Históricos Vascos y su producción normativa foral

Egilea: Gonzalo Martínez Etxeberria

Eskubide historikoen zaintzaren eta horiekiko begirunearen funtsezko oinarritik abiatuta, lan honek LLHHen errealitatea eta lurralde hauen izaera juridiko bereziari dagokionez autoreek egiten dituzten doktrina-ekarpen guztiak aztertzen ditu. Hori egin ondoren azterlanak eranskin baten antolamendu juridiko espainiarraren zuzenbidearen oinarriak eta LLHHen arauen ekoizleak diren euskal FFAAk aztertzen ditu, ostean FFAAek antolamendu juridiko espainiarrean duten egokitze gatazkatsua hobetzeko ustezko irtenbide batzuen legegintza-erakunde mailako eta doktrina mailako planteamendua jasotzeko. Amaitzeko, euskal marko instituzionalaren modernizaziorako joerak eta proposamenak analizatzen ditu, eztabaidarako egilearen proposamen pertsonala emanda.

La distribución de recursos entre las haciendas del País Vasco

La distribución de recursos entre las haciendas del País Vasco

Egilea: Iñaki Ansoategui Fernández de Arroyabe

Azterlan hau autoreak Donostiako Zuzenbide Fakultatean 2016ko abenduaren 20an defendatu zuen tesiaren ardatza da eta, bere xedea, euskal administrazioen arteko (bereziki Araba, Bizkaia, eta Gipuzkoako Foru Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artekoa) baliabide publikoen banaketa-sistemaren analisia eta balorazioa da, beti ere udalak eta euskal sektore publikoaren gainerako osagaiak ahaztu gabe.

Ad Concordiam Elkarteak argitalpenen lerro bat du, batez ere Ekonomi Ituna 1981ean berreskuratu zenetik horren gaurkotasunarekin zerikusia duten testuak kaleratzeko.

Haciendas Forales: 30 años de Concierto Económico y perspectivas de futuro

Haciendas Forales: 30 años de Concierto Económico y perspectivas de futuro

Egilea: Varios

Este volumen incluye los textos de las ponencias y comunicaciones presentadas en el mes de febrero de 2011 en el Congreso celebrado en Bilbao y organizado por el Centro de Documentación del Conciert o Económico y las Haciendas Forales de la UPV-EHU. En la labor de balance y perspectivas de 30 años de actividad de las Haciendas Forales destacan no solo análisis económicos o jurídicos, sino también otros vinculados a la opinión públic a, que nos muestran cómo, a pesar de que el Concierto es pieza básica del utogobierno del País Vasco, todavía queda por hacer en su labor de proyección hacia la sociedad.

The Economic Agreement between the Basque Country and Spain

Egilea: Ignacio Zubiri Oria

Argitalpenaren xedea hurrengo gaiak ingelesez mintzo direnentzat aztertzea eta azaltzea da: Ekonomi Ituna, honen jatorria, nola erabiltzen dituen Euskal Herriak Itunak berak aitortzen dizkion ahalmen arau-emaileak eta bere ondorio ekonomikoak. Horrez gain, konparazio-lana aurkezten du Foru Erkidegoen (Euskal Herria eta Nafarroa) eta araubide erkideko Autonomia-erkidegoen tributu-sistemen artean.

Congreso Internacional. Concierto Económico Vasco y Europa

congresointenacional

Argitaratzailea: Eduardo J. Alonso Olea

2006ko abenduan "Euskal Ekonomi Ituna eta Europa, eskualde-fiskalitatea eta Estatu-laguntzak" izenpeko biltzarra egin zen Deustuko Unibertsitatean. Biltzarra, Azoreen auzian Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiak emaniko epaiaren irizpideetan oinarritzen zen, auzi hura Europako eskualdeen tributu-autonomiari buruzkoa izan baitzen. Bilkuraren txostenak argitalpen honetan jaso dira.

La Identidad Pactada: Primer Proceso Estatutario y Concierto Económico 1981

Egilea: Miren Alcedo Moneo

1980ko abenduaren 29an euskal erakundeetako ordezkarien batzordeak eta Estatuko Gobernuaren ordezkariek osatutakoak euskal autonomiaren oinarri den Ekonomi Itunaren testu berria itundu zuten. Aldez aurretik hainbat bilera izan ziren. Zertaz hitz egin zuten, zeintzuk ziren euren itxaropenak, jasan zituzten presioak eta hitzarmena lortu zutenen poztasun maila ezagutzea da ikerlan honen xedea.

El Régimen Jurídico del Concierto Económico

Egilea: Fernando de la Hucha Celador

Ekonomi Itunaren eta antolamendu juridikoaren arteko loturari buruzko azterlan honen autoreak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Finantza eta Tributu Zuzenbideko katedraduna denak, bi puntu garrantzitsutan jarri du arreta: bata, erakunde erkideek duten harmonizazio fiskalerako ahalmenen hedakuntza eta arauen bilbaren barruan foru-arauek duten izaera legegilea eta, bestea, foru-arau horien legezkotasun-kontrolerako eta/edo konstituziotasun-kontrolerako araubidea.

Recopilación del Concierto Económico Vasco: Legislación, Jurisprudencia y Bibliografía.

Egileak: Alberto Atxabal Rada y Javier Muguruza Arrese

Ekonomi Itunak 1981etik 2002ra arte izan dituen idazkuntza guztietako legeria, jurisprudentzia eta bibliografiaren azterketa jasotzen duen liburua da. Lan bakarrean bildu dira ebazpen judizialak, administrazio-ebazpenak eta ohar bibliografikoak, hala nola, hain bitxia den gure araubide ekonomiko-administratiboaren historiari buruzko oroitzapena.

La opinión pública española sobre el Concierto Económico Vasco (1952-2002)

opinion_publica_2

Egilea: Maider Ensunza Arrien

Liburua Sabino Arana Fundazioaren lankidetzaz egindako ikerketa-proiektuaren jarraipena da, Itunari buruz, 1876 eta 1937 bitartean prentsa idatzian argitaratutako espainiarren iritziak jasotzen zituena. Oraingoan 1952 eta 2002 bitartekoak biltzen ditu.

Crisis y renovación del Concierto Económico

Egilea: Enrique Lucas Murillo de la Cueva

"Ad Concordiam" Elkartearen Monografien Lehen Saria jaso zuen lana biltzen du liburuak eta 2002ko Ekonomi Itunaren negoziaketan eta sorkuntzan eztabaidarik garrantzitsuenak sortarazi zituzten hiru gaietan jartzen du arreta: euskal erakundeen presentzia Europan, 1981eko Ekonomi Itunaren alde bakarreko luzapena eta negoziaketa prozesuan parte hartu beharreko subjektu instituzionalak.

Adolfo Gabriel de Urquijo e Ibarra (1866-1933): Un artífice del Concierto Económico

Egilea: Gregorio Castaño San José

"Ad Concordiam" Elkartearen Monografien Lehen Sarien akzesita batzen du liburuak, eta izenburua ematen dion pertsonaiarengan jartzen du arreta: 1905 eta 1907 bitartean Bizkaiko Aldundi probintzialeko zuzendaria eta 1906ko Ekonomi Itunaren berrikuntzaren protagonista izan zena.

Comentarios al nuevo Concierto Económico vasco

comentarios_al_nuevo_concierto_economico

Koordinatzailea: Iñaki Alonso Arce

Berritze prozesuaren emaitza izan zen 2002ko Ekonomi Itunari buruz adituek 2002 eta 2003 urteetan zehar idatzitako iritzi-artikuluak biltzen dituen lana. Hauen bidez, itundutako testu berriak duen tributu- eta finantza-arauketari buruzko ikuspegi orokorra lor daiteke.

El Concierto Económico: La renovación de 2002

elconciertoeconomicovasco

Argitaratzailea: Iñaki Alonso Arce

2002an Ekonomi Ituna berriztatzeko egin ziren parlamentu-izapidearen berri ematen duten agiri guztiak jasotzen ditu, bai tokian tokiko Lurralde Historikoen Batzar Nagusietan bildutakoak, hala nola Eusko Legebiltzarrekoak eta Gorte Nagusietakoak, eta baita dagozkien Aldizkari Ofizialetan agertutakoak ere. Honekin batera badago azaroaren 27ko 25/2001 Legea, 1981eko Ekonomi Itunaren indarraldia alde bakarrez luzatzen duena.

Opinión Pública Española sobre el Concierto Económico Vasco (1876-1937)

laopinion

Egileak: Sonia González García y otras

Liburu hau Sabino Arana Fundazioaren lankidetzaz egindako ikerketa-egitasmoaren emaitza da eta Ekonomi Itunak, 1876an abian jarri zenetik eta 1937an Bizkaian eta Gipuzkoan ezeztatu zen arte izandako berriztapenei buruz prentsa idatzian azaldutako espainiarren mota guztietako iritziak biltzea du helburu.

Reflexiones en torno a la renovación del Concierto Económico vasco

reflexiones_en_torno_al_concierto

Koordinatzailea: Iñaki Alonso Arce

2001ean zehar burutu zen Ekonomi Itunaren berritzearen inguruan adituek idatzitako iritzi-artikuluak biltzen dituen lana. Horien bidez, jakintza-alor anitzeko ikuspuntua lortzen da prozesuari buruz, beste askoren artean, esparru akademiko, politiko eta euskal administrazio publikoko egileek emanda.

500 años de Hacienda Foral

500 años de Hacienda Foral

Egilea: Eduardo J. Alonso Olea

Liburuxka honek laburki Bizkaiko Foru Ogasunaren hastapenak XVI. mendetik gaur arte, bere funtzionamendua eta historia-hitzaurrea biltzen ditu. Bestalde, bigarren atalean Ekonomi Itunaren agertzea, bere garapena Bizkaian eta Gipuzkoan 1937an ezeztatu arte, bere berrezarpena 1981ean eta honen ondorioak azaltzen ditu, eta egungo kupoaren jardunbideari ere erreferentzia egiten dio.