Cookie-ak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak eta erabiltzailearen esperientzia hobetze aldera. Nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula ondorioztatuko dugu.

Gehiago jakin nahi dut

Onartu egiten dut

Itunaren Azterketa

Itundutako tributuen gaineko araugintza ahalmena

Jaitsi PDF-a

ARAUGINTZA AUTONOMOKO ITUNDUTAKO TRIBUTUAK

ARAUGINTZA ERKIDEKO ITUNDUTAKO TRIBUTUAK

TRIBUTUA

MUGAK

TRIBUTUA

ARAUGINTZA-AHALMENA

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga

Hurrengoen atxikipen-tasak:

 • Ondasun higigarrien kapitalaren etekinen gainekoak
 • Ekonomi-jardueren etekinen gainekoak
 • Sarien etekinen gainekoak

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

Euskadin kokatuta dauden establezimendu iraunkorren gaineko tributuak

Sozietateen gaineko Zerga

 • Ondasun higigarrien kapitalaren gaineko atxikipen-tasak
 • Hurrengo definizioak: talde fiskala, sozietate nagusia edo mendeko sozietatea, erakunde ordezkaria, mendekotasun-maila, eta talde barruko eragiketak

Kreditu-erakundeetako Gordailuen gaineko Zerga

Karga-tasak lurralde erkidekoen baldintza beretan daude

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

Ondarearen gaineko Zerga

 

Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko Zerga

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga

 

Energia nukleoelektrikoa sortzetik deribatutako erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak sortzearen gaineko Zerga

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga

Sozietate-eragiketak, kanbio-letrak eta horien ordezko agiriak edo ordaintze-eginkizuna betetzen dutenak

Erregai nuklear agortua eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko Zerga

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

Jokoaren gaineko tasak

Zerga-egitatea eta subjektu pasiboa

Gasaren, petrolioaren eta kondentsazioen erauzketaren balioaren gaineko Zerga

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

Toki-ogasunak

 

BEZ-en gaineko Zerga

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

 • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga

 

Aseguruetako Primen gaineko Zerga

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

 • Ekonomia Jardueren gaineko Zerga

 

Zerga Bereziak

Karga-tasak lurralde erkidekoen baldintza beretan daude

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

 • Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga

 

 • Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak

Beste toki- tributu batzuk

 • Araubide erkideko antolaketa orokorra kontuan izatea
 • Araubide erkidean ez dauden zeharkako tributuak ezin ezartzea, Euskaditik kanpora eragina izan badezakete
 • Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia

Karga-tasak handitzea, %15eraino

   
 • Ikatzaren gaineko Zerga
 
   
 • Elektrizitatearen gaineko Zerga
 
   

Berotegi-efektua duten gas fluoratuen gaineko Zerga

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak

   

Joko-jardueren gaineko Zerga

Karga-tasak gehienez % 20 handitzea ohiko bizilekua EAEn duten subjektu pasiboentzat

Aitortzeko eta ordaintzeko ereduak