Cookie-ak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak eta erabiltzailearen esperientzia hobetze aldera. Nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula ondorioztatuko dugu.

Gehiago jakin nahi dut

Onartu egiten dut

Itunaren Azterketa

Atxikipenak eta konturako ordainketak

Jaitsi PDF-a

ETEKINA

LOTURA-GUNEAK

ARAUKETA

BILTZEA

LANAREN ETEKINAK

 

 

Inoren kontura egindako lana

Foru arauketa

Zerbitzuak Euskadin ematea
(atxikipen zentroari arreta emango zaio lanak euskal lurralde komunean egiten baldin badira edo prestazio lekua zehaztu ezin denean. Horrez gain, telelana edo atzerritik gauzatzen diren lan eta zerbitzuetan edo itsasontzietan, ontzietan, itsas makinetan edo itsasoan finko dauden plataformetan egiten diren lan eta zerbitzuetan ere atxikipen zentroari arreta emango zaio.)

Pentsio eta hartzeko pasiboak

Foru arauketa

Eskuratzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea

Administratzaile eta kontseilu-kideen ordainsariak

Erakunde ordaintzailearen arauketa (lurralde erkidekoa ala forukoa)

Erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea (hala denean, eragiketen kopuruaren arabera)

EKONOMI JARDUERAK

 

 

Lanbide-jarduera, ekonomi-jarduera, nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako jarduera

Lurralde erkideko arauketa

Atxikitzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea

Ekonomi-jarduera (zatikako ordainketak)

Foru arauketa

Betebeharpekoa Euskadiko ohiko egoiliarra izatea

ONDASUN HIGIEZINEN KAPITALA

 

 

Ondasun higiezinen gaineko errentamendu eta azpierrentamenduak

Foru arauketa

Errentatzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea

ONDARE IRABAZIAK

 

 

Inbertsio Kolektiboko Erakundeetan egindako eta izena emateko eskubideen ekintza eta parte-hartzeen besterentzea edo diru-itzulketa

Foru arauketa

Akzioduna edo partaidea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea

Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia

Lurralde erkideko arauketa

-Atxikitzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea

-Establezimendu finkorik ez duten zergadun ez-egoiliarrak, salmenta-puntuaren kokapenaren arabera

Sariak

Lurralde erkideko arauketa

Atxikitzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea

ONDASUN HIGIGARRIEN KAPITALA

 

 

Dibidenduak, obligazio eta antzeko tituluen korrituak

Lurralde erkideko arauketa

Erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea
(hala denean, eragiketen kopuruaren arabera)

Herri Zorraren korrituak

Euskal Administrazioen jaulkipena

Banku, Kutxa eta antzekoen eragiketa pasiboen korrituak

Jasotzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea

Kapitalizazio-eragiketak, bizitza- edo baliaezintasun-aseguruak

Onuraduna Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea

Jabetza industrial edo laguntza teknikoa, eta jabetza intelektuala betebeharpekoa egilea ez bada

Atxikitzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea

Ondasun, eskubide, negozio, mea eta antzekoen gaineko errentamenduak

Ondasunak nahiz eskubideak Euskadin egotea

Maileguak

Ondasun higiezinen gaineko hipoteka

Ondasun hipotekatuak Euskadin egotea

Ondasun higigarrien gaineko hipoteka edo bahia

Inskripzioa Euskadin egitea

Mailegu soilak eta prezioa geroratua

Atxikitzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea edo egoitza fiskala bertan edukitzea

KONTURAKO ORDAINKETAK

   
Sozietateen gaineko zerga Erakunde ordaintzailearen arauketa (lurralde erkidekoa ala forukoa) Erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea (hala denean, eragiketen kopuruaren arabera)
Ez-egoiliarren errenta-zergak (establezimendu iraunkorra) Erakunde ordaintzailearen arauketa (lurralde erkidekoa ala forukoa) Erakunde ordaintzailearen egoitza fiskala Euskadin egotea (hala denean, eragiketen kopuruaren arabera)
Ez-egoiliarren errenta-zergak (establezimendu iraunkorra gabe) Errenta ulertzen duen lurraldearen arauketa EAEn dagozkion errentak jasota daudenean (hala badagokio, eragiketa-bolumenen kasuan).
Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zerga Lurralde erkideko arauketa Egoitza zentrala, sukurtsala edo funtsak dauden bulegoa kokatuta dagoen lurraldea
Sektore elektrikoaren gaineko zergak Lurralde erkideko arauketa Ekoizpen- edo biltegi-instalazioak kokatuta dauden lurraldea
Gasa, Olioa eta Kondentsadioak erauzteko Balioaren gaineko Zerga Lurralde erkideko arauketa Aztarnategia ustiatzeko emakidaren erreferentziazko perimetroaren barnean kokatuta dagoen lurraldea