Cookie-ak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak eta erabiltzailearen esperientzia hobetze aldera. Nabigatzen jarraitzen baduzu, haien erabilera onartzen duzula ondorioztatuko dugu.

Gehiago jakin nahi dut

Onartu egiten dut

Itunaren Azterketa

Balio erantsiaren gaineko zerga

Jaitsi PDF-a

ERAGIKETEN LEKUA ETA KOPURUA

ADMINISTRAZIO ESKUDUNA

IKUSKAPENA

ZERGA-BILKETA

Aurreko ekitaldiko eragiketen kopurua 10 milioi €tik behera izatea

Egoitza fiskala

Egoitza fiskala

Aurreko ekitaldiko eragiketen kopurua 10 milioi €tik gora izatea

Eragiketa guztiak lurralde erkidean ala foru lurraldean

Eragiketak gauzatu diren lekua

Eragiketen kopurua

Euskadin eragiketa batzuk eta lurralde erkidean beste batzuk

Egoitza fiskala Euskadin

 Eragiketen %75 baino gutxiago lurralde erkidean

Euskadi

 Eragiketen %75 baino gehiago lurralde erkidean

Lurralde erkidea

Egoitza fiskala lurralde erkidean

Eragiketen %75 baino gutxiago Euskadin

Lurralde erkidea

Eragiketen %75 baino gutxiago Euskadin
edo
=%100 zerga-taldeetan integratutako erakundeentzat Euskadin
Euskadi

ERREGELA BEREZIAK, EUROPAKO ERKIDEGOEN BARRUKO ERAGIKETETARAKO

 

 

Europako Erkidegoen barruko eskuraketa garraiobide berrien gainean

Norbanakoek eginda, edo eragiketa osorik salbuetsiak nahiz zergapetik kanpokoak gauzatzen dituzten pertsonek eginda

 

Behin betiko matrikulatu den lekua

Europako Erkidegoen barruko eskuraketak, aukera egiteagatik edo legearen mugak gainditzeagatik BEZaren mende geratu badira

Kenkari osorako edo zati baterako eskubidea sortzen ez duten eragiketak soilik gauzatzen duten subjektu pasiboek eginda, edo enpresaburu nahiz profesional bezala jarduten ez duten pertsona juridikoek eginda

 

Subjektu pasiboaren egoitza fiskala

Europako Erkidegoen barruko eskuraketak araubide berezietan

Araubide erraztua

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubidea

Baliokidetasun-errekargua

ERAKUNDE-TALDEARENTZAKO ERREGELA BEREZIAK

Erakundeak taldetik kanpo geratuko dira, baldin eta horien gaineko ikuskapena zein Administraziori egokitu eta Administrazio hori ez badagokio erakunde nagusiari

JARDUERA HASI AURRETIKO KUOTEN ERREGULARIZAZIOA

Bere jarduerari dagozkion ondasun edo zerbitzu emate ohikoak gauzatzen hasi eta ondorengo urte natural osoari dagozkion administrazio bakoitzari egin beharreko zerga ordainketen ehunekoekin bat eginez gauzatuko da erregularizazioa. Hori guztia zergapekoak beste zerga administrazio baten zerga jasanarazteko eskumenaren menpe egon baldin badira edo administrazio ezberdinei ordaintzen dizkieten zergen ehunekoak nabarmenki aldatu direnean.

ARAUGINTZA AHALMENA

Aitortzeko ereduak eta epeak